Klub Alpbah Crna Gora     Logo FAN Member 300dpi

                   ČLAN MREŽE FORUMA ALPBAH

Interaktivno predavanje “Društveno preduzetništvo – šansa za budućnost”

U saradnji sa Američkim uglom, IG Alpbah Podgorica organizovala je interaktivno predavanje na temu „Društveno preduzetništvo – šansa za budućnost“, u KIC “Budo Tomović”, 29. oktobra 2012. godine.

Predavanju su prisustvovali predstavnici javnih institucija, nevladinog sektora, bankarskog sektora, mladi preduzetnici, studenti i srednjoškolci. U opuštenoj atmosferi, postavljali su pitanja vezana za koncept društvenog preduzetništva, o kojem do sada nijesu imali priliku da se detaljnije informišu.

Na ovu temu govorile su: Doraja Eberle, članica Upravnog odbora ERSTE fondacije i Anica-Maja Boljević, izvršna direktorica Fonda za aktivno građanstvo (fAKT). Moderator je bila Sanja Bulatović, predstavnica za odnose sa javnošću IGAP-a.

Ističući da je socijalna komponenta najvažniji element poslovanja društvenih preduzetnika, Eberle je prisutnima približila aktivnosti i ciljeve organizacije „Farmeri pomažu farmerima“ (Bauern Helfen Bauern), koju je zajedno sa suprugom osnovala 1992. godine. Njen cilj bio je da pomogne ljudima koji su, u ratu zahvaćenoj Bosni i Hercegovini, ostali bez doma i osnovnih uslova za život. Kao pionir društvenog preduzetništva u regionu, uspjela je da do juna 2001. godine, uz pomoć volontera, izgradi 400 drvenih kuća, koje su pomogle ljudima da ostanu na svojim imanjima, kao i da dopremi u BiH 1000 kamiona sa humanitarnom pomoći. Posebno treba istaći njen podvig iz 1998. godine, kada je iznajmila voz koji je dopremio više od 900 tona hrane iz Njemačke u Sarajevo. Voz je od strane medija prozvan „Vozom nade“.

Anica-Maja Boljević je govorila o trenutnom stanju i mogućnostima za dalji razvoj društvenog preduzetništva u Crnoj Gori. fAKT je nevladina organizacija koja pruža finansijsku pomoć organizacijama civilnog društva kroz programe „Socijalna tranzicija“ i „Građanska akcija“, čime teži da doprinese pozitivnim promjenama u društvu. fAKT je otvorio konkurs za dodjelu nagrade za filantropiju „ISKRA 2012“, koji se dodjeljuje pojedincima i privrednim društvima, koji su na najdjelotvorniji način podržali neprofitne akcije za opšte dobro. Cilj nagrade je da prepozna privredna društva i pojedince koji su se istakli u dobrotvornim aktivnostima, ali i da podstakne oživljavanje i razvoj vrijednosti kao što su solidarnost, humanost i filantropija.

Na kraju predavanja, iznijet je zaključak da društveno preduzetništvo predstavlja šansu za mlade ljude da iniciraju pozitivne promjene, unaprijede socijalnu inkluziju ugroženih slojeva društva, ali i podstaknu ekološki i ekonomski razvoj cjelokupnog društva.

twitter

Free business joomla templates