Klub Alpbah Crna Gora     Logo FAN Member 300dpi

                   ČLAN MREŽE FORUMA ALPBAH

O IGAPU

Inicijativna grupa Alpbah Podgorica (IGAP) je dio mreže inicijativnih grupa i klubova, Mreže foruma Alpbah, čiji je cilj promocija Evropskog foruma Alpbah i evropskih vrijednosti.

U martu 2007. godine, IGAP je, kao neprofitnu i apolitičnu nevladinu organizaciju, osnovala grupa mladih ljudi koji su učestvovali na Evropskom forumu Alpbah 2005. i 2006. godine. 

Aktivnosti IGAP-a imaju za cilj njegovanje i promovisanje multikulturalnosti i prevazilaženje političkih razlika u društvu, podsticanje domaće i međunarodne saradnje među mladim ljudima, promociju temeljnih civilizacijskih vrijednosti mira, stabilnosti, ljudskih prava i sloboda kroz naučnu saradnju, organizovanje diskusija, tribina, konferencija, seminara i simpozijuma u Crnoj Gori i inostranstvu, kao i prikupljanje sredstava za stipendije preko kojih bi mladim ljudima – dominantno studentskoj populaciji – bilo omogućeno učešće na Forumu. Takođe, jedna od uloga IGAP-a je da svake godine aktivno lobira da na Forum budu pozvani učesnici iz Crne Gore.

Novembra 2011. godine, organizacija je dobila novi Statut i Upravni odbor, i odlučila da nastavi i intenzivira svoje aktivnosti. Tako smo u 2012. godini organizovali četiri važna događaja: 

  • Panel diskusija o poljoprivrednom i ruralnom razvoju na Ekonomskom fakultetu UCG, 24. januara, na kojoj je glavni panelista bio Franc Fišler, aktuelni predsjednik EFA-e. 
  • Panel diskusija o evropskoj dužničkoj krizi na Ekonomskom fakultetu UCG, 16. marta, na kojoj je glavni panelista bio Erhard Busek, tadašnji predsjednik EFA-e. Panel je posjetilo preko 200 studenata i istaknutih ličnosti iz oblasti diplomatije, državne uprave i biznis sektora. 
  • Panel diskusija na temu: „Balkan Networking – Youth Networking“, u saradnji sa Atlas fondacijom, organizovana 9. juna. U programu su učestvovali Filip Narval, izvršni direktor Evropskog foruma Alpbah i predstavnici inicijativnih grupa iz regiona (Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Kosovo), kao i uspješni mladi crnogorski lideri iz različitih oblasti. Na navedenom linku možete naći prilog Atlas televizije sa poslednje panel diskusije: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&;v=lHy7WIQ2NB8
  • Interaktivno predavanje na temu „Društveno preduzetništvo - šansa za budućnost“, u saradnji sa KIC „Budo Tomović“, organizovano 29. oktobra. Govornice su bile Doraja Eberle, članica Upravnog odbora ERSTE fondacije i Anica-Maja Boljević, izvršna direktorica fAKT-a (Fond za aktivno građanstvo).

U 2013. godini, od 22. do 24. marta, u Tivtu smo organizovali regionalnu konferenciju Mreže foruma Alpbah: „Zapadni Balkan 2013 – 2020: politički, ekonomski i bezbjednosni izazovi“, koju je za tri dana posjetilo preko 300 učesnika. Tokom konferencije, održane su tri panel diskusije, koje su okupile predstavnike ambasada, međunarodnih organizacija, javnih institucija, nevladinog sektora, bankarskog sektora, preduzetnike, profesore, studente, srednjoškolce, članove regionalnih inicijativnih grupa i zvaničnike Evropskog foruma Alpbah.
Regionalna konferencija Forum Alpbah mreže je po prvi put održana u Crnoj Gori. 

Jedna od inicijativa koje su proizašle sa konferencije rezultirala je zajedničkim projektom inicijativnih grupa i klubova iz regiona čije će se glavne aktivnosti sprovesti u 2014. godini. Centralna aktivnost projekta je Evropski samit za mlade: 100 nakon 100 u Dunavskoj regiji, koji će se održati u junu 2014. godine u Sarajevu.

twitter

Free business joomla templates