Klub Alpbah Crna Gora     Logo FAN Member 300dpi

                   ČLAN MREŽE FORUMA ALPBAH

Irma Hasanagić: "Evropski forum Alpbah - ljudi koje u životu zadržiš"

Piše: Irma Hasanagić, stipendistkinja Evropskog foruma Alpbah 2017. godine 

Pisati o toplom ljetu provedenom u austrijskim Alpima, danas – iz snijegom pokrivene Crne Gore, je u najmanju ruku neobično. No, kako nam je namjera upoznati crnogorsku mladu populaciju sa mogućnostima profesionalnog i ličnog razvoja, naći ćemo već način da se izborimo sa kontradiktornošću vremenskih uslova.

Misao i želja o odlasku na Evropski forum Alpbah je toliko dugo živjela u meni da sam zaboravila kada se po prvi put javila. Ono što me je, vjerujem, osvojilo je to što je riječ o jednom od najbrojnijih okupljanja tog tipa na evropskom tlu, gdje svake godine 5400 učesnika, od čega 700 dobi ispod 30 godina, dobije priliku da proširi svoje vidike i unaprijedi bazu znanja. Posebnu draž okupljanju daje činjenica da ovih 5400 učesnika dolazi iz 80 zemalja, što dozvoljava razmjenu mišljenja koja su stvarana u različitim hemisferama, te u krajnjem veće međusobno razumijevanje i ukidanje stereotipa i predrasuda.

Moj put odlaska na Forum je započeo javljanjem na konkurs krajem februara prethodne godine, tek nekoliko dana nakon objavljivanja istog. Prilikom prikupljanja i kreiranja dokumentacije, posebno sam obratila pažnju na motivaciono pismo koje je trebalo u jednom dijelu biti osvrt na saglasnost između mojih ambicija i onoga što Forum nudi, a u drugom razmišljanje na temu Evropskog foruma 2017. godine koja je bila „Konflikt i saradnja“. Nakon dobijanja pozitivnog odgovora i poziva za učešće u maju, uslijedile su i pripreme za odlazak koje su se, između ostalog, sastojale u upoznavanju sa vrlo bogatim programom Foruma i izborom seminara i radionica koje ću kasnije tog ljeta i pratiti.

Trenutak dolaska u podnožje Alpa pamtim po bajkovitom prizoru očuvane prirode koji sam ugledala po izlasku iz autobusa. Zelena polja, kuće sa očuvanim starinskim ruhom i cvjetne terase su me učinile jako zahvalnom na prilici da uživajući u tom ambijentu provedem svoje ljeto. Pored značajnog broja rekreativnih aktivnosti koje su realizovane u takvom prostoru, često smo bili u prilici da slušamo razmišljanja poznatih ekonomista, politikologa i istraživača pod jednako neformalnim i opuštajućim uslovima na poljanama. Jedna od takvih aktivnosti je bilo i predavanje američkog ekonomiste Džefrija Saksa (Jeffrey Sachs) koji je vodeći svjetski istraživač na polju ekonomskog razvoja i borbe protiv siromaštva. Takođe, na listi predavača i govornika su se nalazili i rektor Centralno-evropskog univerziteta, predsjednica američke Nacionalne akademije nauka, Nobelovi laureati i mnogi drugi, jednako eminentni govornici.

Konačno, poseban oblik zadovoljstva koji proizilazi iz ovakvog okupljanja jesu ljudi... Ljudi sa kojima razmijeniš svoje stavove i opredjeljenja, ljudi zbog kojih ih promijeniš i ljudi koje u životu i zadržiš.twitter

Free business joomla templates